MÜNAZARA DEĞERLENDİRME FORMU


MÜNAZARA DEĞERLENDİRME FORMU
           
MÜNAZARA KONUSU: “Teknolojinin yararı ve zararları”
 MÜNAZARA TARİHİ:      09.11.2012   Saat:13.00
MÜNAZARA SÜRESİ: 60 '

SIRA NO
DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR
PUAN
ALDIĞI PUAN
DÜŞÜNCELER

  1.  

İnandırma ve savunma gücü

15  1.  

Karşı ekibin görüşlerini eleştirme ve çürütme yeteneği

15  1.  

Doğru ve etkili konuşma(vurgu ve tonlamaya dikkat etme)

15  1.  

Zamanı değerlendirme,kullanma

10  1.  

Davranışlar(jest ve mimikler)

15  1.  
Savunduğu tez ile ilgili kaynaklar,belgeler, kanıtlardan yararlanma,örneklere yer verme.

15  1.  

Konuyu anlama, konuya hakim olma


15Toplam


100MÜNAZARADA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
1-Konuşmalar, dinleyicilerin ve jürinin kolayca anlayabileceği bir özellik taşımalı; doğal, inandırıcı ve etkileyici olmalıdır.
2-Ses, iyi ayarlanmalıdır.
3-Konu dışına çıkmamalıdır. Çünkü, konu dışına çıkmak, zaman kaybına ve düşük puan almaya yol açar.
4-Karşı ekibin konuşmaları can kulağı ile dinlenmeli; eksiklikler, yanlışlıklar not edilip eleştirisi yapılmalıdır.
5-Demagojiye sapmamalıdır.
6-Düşünceleri ve görüşleri savunurken, belgelerden, tanıklardan, örnek ve rakamlardan yararlanılmalıdır.
7-Verilen zaman iyi değerlendirilmelidir.
8-Dinleyicilerin kışkırtmalarına, karşı ekibin olumsuz davranışlarına sinirlenmemeli; soğukkanlı olmalıdır.
9-Münazarayı iki ekipten biri kazanır, öteki kaybeder. sonuç ne olursa olsun, olgun ve hoşgörülü davranmalıdır. 
10-Münazara iki devreden oluşmaktadır. Birinci devrede ekip üyelerine 5' ( dakikalık) süre verilecek, tezlerini savunacaklardır. Konuşma her gruptan birer üyenin karşılıklı konuşmalarıyla devam edecektir. İkinci devrede ardından grup üyelerine 5 'er dakikalık zaman diliminde karşılıklı sorularla tezlerini kabul ettirmeye çalışacaklardır.

JÜRİ

Popüler Yayınlar