Kayıtlar

Mart 4, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Şiir Bilgisi ve Şiir Çeşitleri

Kafiye (Uyak) nedir ve kafiye çeşitleri nelerdir?

Kübizm

EGZİSTANSİYALİZM (VAROLUŞÇULUK)

Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

Dadaizm

Fütürizm (Gelecekçilik)