Tanzimat Edebiyatında Roman, Hikaye, Eleştiri ve Tiyatro

TANZİMAT EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKÂYE
ü    Bütün eserler teknik açıdan zayıftırlar.
ü    Duygusal ve acıklı konular işlenmiştir.
ü    Yazarlar olaylara müdahalede bulunmuştur.
ü    Eserlerde karakter oluşturulamamıştır. Genellikle ya iyi ya da kötü özellik taşıyan tipler kullanılmıştır.
ü    İyiler eserlerin sonunda mükâfat alırlar, kötüler de cezalarını alırlar.
ü    Tanzimat ikinci dönemin sanatçıları birinci döneminkilere göre daha başarılı olmuştur.

TANZİMAT EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ
ü    Bu dönemde genellikle “eski- yeni”kavgasına dayanan eleştiriler olmuştur.
ü    N.Kemal’in Ernest Renan’ı eleştiren Renan Müdafaanamesi bu dönemin önemli eserlerindendir.
ü    Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasındaki Demdeme-Zemzeme tartışması da bu dönemin önemli örneklerindendir.
TANZİMAT EDEBİYATINDA TİYATRO
ü    Tiyatro ilk defa bu dönemde görülmeye başlanmıştır.
ü    İlk tiyatro örneği Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.
ü    İlk dönemin sanatçıları tiyatroyu bir eğitim aracı olarak görmüşlerdir.
ü    İkinci dönemin sanatçıları da tiyatroyu eğlence olarak görmüşler; ancak onların tiyatroları oynanmak için değil okunmak için yazılmışlardır.

Popüler Yayınlar