11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem Test Soruları / S.Burhanettin AKBAŞ

1. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?
A) Konferans B) Sohbet C) Açık Oturum
D) Forum E) Münazara
2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Sanatsal metinler bir iletişim çeşididir.
B) Anlatmaya bağlı metinler, öğretici ve sanatsal metinler olarak ikiye ayrılır.
C)Edebi metinlerde dil daha çok dil ötesi işlevinde kullanılır.
D) Öğretici metinlerde dil daha çok göndergesel işlevinde kullanılır.
E)Metinlerde kullanılan dilin, işlevlerine göre gruplandırılması mümkündür.
3.Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Dilekçede isim ve imza sağ alt köşeye yazılır.
B) Dilekçeyi alt makam üst makama yazmışsa arz ederim diye bitirir.
C) Edebi mektuplar, özel mektup olarak kabul edilir.
D) Dilekçede adres sol alt köşeye yazılır.
E) Dilekçelere cevap verme zorunluluğu yoktur.
4. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesi (hece düşmesi) görülmez.
A) ilerde B) ayrılık C) oynamış
D) kaldırım E) bakraç
5. Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden biri değildir?
A) Öğretici ve bilgi verici yazılardır.
B) Anılar iddia ve ispat yazılarıdır.
C) Olay, kişi ve dönem hakkında gözlem ve izlenimler anlatılır.
D) Yaşanılmış zaman dilimi ben etrafında anlatılır.
E) Yazar, kendini okura açtığı için içten yazılardır.
6. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Magosa Hatıraları – Namık Kemal
B) Şehir Mektupları – Ahmet Rasim
C) Türk’ün Ateşle İmtihanı – Halide Edip Adıvar
D) Hac Yolunda – Cenap Şahabettin
E) Saray ve Ötesi – Abdülhak Şinasi Hisar
7. Meşe biten toprakta hemen hemen hiç başka ağaç gözükmez. Dağ taş, dere tepe sırf meşedir. Meşeler kalın, kısa gövdelidir. Dalları güdüktür. En uzun dalın uzunluğu bir metreyi geçmez. Toprakta, sağlam, toprağa bütün gücüyle yapışmış dururlar. Hiçbir güç onları oradan ayırmayacakmış gibi gelir.
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türünden yararlanılmıştır?
A.Açıklayıcı B.Öyküleyici C.Tartışmacı D.Örnekleme E.Betimleyici

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur?
A) Buralardan gitme zamanı şimdi.
B) Okul bugün açılıyor.
C)Bu ağaçlar yüksekte yetişir.
D)Bu kıvrımlı yollar bitmez.
E)Babam şimdi çıktı.
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne ile yüklem arasında kişi bakımından uygunluk yoktur?
A) Arabanın çıkardığı gürültüden, çatıdaki bütün kuşlar uçtu.
B) Balkondaki çiçeklerimin hepsi bir hafta içinde açtı.
C) Öğrenciler, etüt için dershaneye yeni geldiler.
D) Tolga, Zafer ve sen tiyatroya gidecekmişsiniz.
E) Kızımla ben geçen yıl şubat tatilinde Uludağ'a gitmiştim.
10. Bugün de işime her zamanki gibi belediye otobüsüyle gidiyordum. Ben oturuyordum koltukta. Öndeki koltuk boşaldı. Gözüm o koltuktan tutunan genç bayana ilişti. O, gözü ile bir beye baktı, yaşlı bir beydi bu. Bey “Teşekkürler, ben hemen iniyorum.” dedi. Genç bayan bu sefer kalabalığı gözüyle taradı; bir yaşlı, derin bir nefes aldı. Israrla genç bayana baktım. Göz göze geldik, gülümsedim.
O gülümsedi, başını eğip önemli değil, ya da çok doğal der gibi bir ifade verdi yüzüne... Otobüs durdu indi, başıyla beni selamlayarak.”
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
A) Betimleme - açıklama B) Tanımlama – betimleme C) Öyküleme - betimleme
D) Tartışma – öyküleme E) Karşılaştırma – açıklama
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük vardır?
A) Namık Kemal "vatan şairi" olarak tanınır.
B) Yahya Kemal Beyatlı yıllarca değişik ülkelerde elçilik yapmıştır.
C) Orhan Veli İstanbul'u bir tepeden seyretmişti.
D) Hamit, "Makber" adlı şiirini Fatma Hanım için yazmıştır.
E) Ziya Paşa'nın pek çok sözü vecize olarak günümüze kadar gelmiştir.
12. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin bir özelliği olamaz?
A) Ağırlıklı olarak öyküleyici ve betimleyici anlatımların kullanılması
B) Üslup kaygısın ön planda olması
C) Kelimelerin gerçek anlamda kullanılması
D) Amacın bilgi vermek ve bir konuyu açıklamak olması
E) Dilin göndergesel işlevinde kullanılması
13. Aşağıdakilerden hangisi mektup türünün amaçlarından değildir?
A) Bir yardım istemek B) Sevinç ve üzüntü bildirmek C) Haber vermek D) Bir meseleyi tartışmak
E) Bir kişiyi tanıtmak
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A)Bir gün sen de beni anlayacak, bana hak vereceksin.
B)Hiç kimse bulunduğu yerden kalkmasın, sessizce otursun.
C)Yağmur, bardaktan boşanırcasına yağıyor; rüzgâr, deli gibi esiyordu.
D)Rezervasyon yaptıranlar yerlerini almış, diğerleri bilet kuyruğuna girmişti.
E)Elinde kalan son malını da sattı, köyden bir yer alıp oraya yerleşti.
15. Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Günlük B) Deneme C)Anı D) Gezi E) Makale
16. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!
Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?
A) Deneme B) Makale C) Gezi
D) Anı E) Röportaj
17. I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.
II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.
III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.
IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.
V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.
Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?
A) I B) II C)III D)IV E) V
18. Elbette onunla birlikte gitmiş olabilir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğe eksikliği
B) Özne yüklem uyuşmazlığı
C) Öznenin belirtilmemiş olması
D) Aynı anlama sözcüklerin birlikte kullanılması
E) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması
19. 1905’te İstanbul’da doğdum. Bahriye Mektebinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okudum. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Paris’e gönderildim. Eğitimimi yarıda keserek yurda döndüm. Çeşitli bankalarda çalıştım. Değişik gazetelerde fıkra yazarlığı yaptım.
Bu paragraf ne tür bir yazıdan alınmış olabilir?
A) Biyografi B) Gezi C) Eleştiri D) Fıkra
E) Otobiyografi
20. Biyografi türüyle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Yazar kendi başından geçen olayları anlatır.
b) Gazetelerde belli köşelerde, belli günlerde yayınlanır.
c) Gerçek olmasa bile, olması muhtemel olaylar anlatılır.
d) Gözlemlenen yerler ayrıntılarıyla betimlenir.
e) Bir kimsenin hayatı, çalışmaları ve görüşleri anlatılır.
S.Burhanettin AKBAŞ
Cevap Anahtarı:
1. B, 2.C, 3.E, 4. D, 5.B, 6.E, 7.E, 8.A, 9.E, 10.C, 11.C, 12.A, 13.D, 14.B, 15.C, 16.C, 17.E, 18.E, 19. E, 20.E

Popüler Yayınlar