Türk Edebiyatı 12. Sınıf (Öz Şiir Anlayışı)

Öz Şiir Anlayışı (Saf Şiir Anlayışı)
* Şiir dili her şeyin üstündedir.
* Sanat bir biçim sorunudur.
* Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir.
* Kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır.
* Dilde saflaşma en başta gelen unsurdur.
* Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.
* İçsel ve bireyci bir yaklaşımla insan anlatılır.
* En değerli şey dizedir.
* Disiplinli bir çalışma ile saf şiir yazma endişesi vardır.

Popüler Yayınlar