Sözcük Türleri Genel Tarama Testi (50 soru)


1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi, sözcük türü yönünden diğerlerinden farklıdır?
A- Benim sadık yarim kara topraktır.
B- Bu yolda daha çok yürürüz.
C- Onun görüşünü hiç beğenmedim.
D- Bu renk sana gitmez.
E- Eski dost düşman olmaz.

2. “Yapı bakımından tekil olup anlam bakımından çoğul olan isimlere topluluk ismi denir.”
Bu tanıma göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi topluluk ismidir?
A- Odaya girdiğinde elinde birkaç dosya vardı.
B- Salonda birçok kişi oturmuş sohbet ediyor.
C- Kümese girip yumurtaları sepete doldurdu.
D- Babası bu sene ona üç düzine kalem almış.
E- Ağacın dalına konan kuşlar, sesimizi duyunca kaçtı.

3. Sen rüzgar, yolların gamsız çocuğu
I
Meşenin, ardıcın, çamın konuğu
II
Kuytu ormanların koku avcısı
III IV
Dağların dervişi, bahar hacısı
V
Bu dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türü yönüyle farklıdır?
A- I. B- II. C- III. D- IV. E- V

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaralı” sözcüğü niteleme görevinde kullanılmamıştır?
A- Şu yaralı gönlüme bir selam gönder.
B- Kazadan sonra yaralı sayısı hakkında bir açıklama yapılmadı.
C- Doktor yaralı adamın hemen ameliyata alınmasını istedi.
D- Hemen yaralı öğrenciyi revire kaldırdık.
E- Bir yaralı ceylan görsem içim sızlar.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat birden fazla ismi nitelemiştir?
A- Gözü yaşlı anneler, babalar;susuz kalmış dereler, çaylar ve ekilmemiş tarlalar gördüm.
B- Bu mevsimde, kırlarda bayırlarda dolaşmayı, tabiatla iç içe olmayı adet edinmiş.
C- O gül renkli aydınlıktaki gölgeler, bir rüyadan uyanırcasına kımıldadı.
D- İki çocuk, ağır çerçeveyi tutarak yukarıya kaldırdı.
E- Yolun iki yanını kaplayan kırmızı güllere bakarak avluya geçtik.

6. “Soğuk” kelimesi sözcük türü yönüyle aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklıdır?
A- Soğuk havalar bana yaramıyor.
B- Soğuk, ağzımızı burnumuzu dondurdu.
C- Soğuk, garip ve anlaşılmaz bir adamdı.
D- Soğuk insanlarla dostluk kuramam.
E- Bu soğuk ten , hastalığından olsa gerek.
7. Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?
A- Kimi insanlar hiç durmadan okumak ister.
B- Kimisi de eline hiç kitap almaz.
C- Onun bazı huyları hiç de hoş değil.
D- Öğrencilerden birkaçı hiç konuşmadı.
E- Birisi de çıkıp bana doğruyu söylese.

8. “Adam ileri geri konuşuyor, bizi dinlemiyordu.”cüm- lesinde altı çizili ikilemeyle aynı görevde olan ikileme aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A- Güzel güzel evler gördük yol kenarında.
B- Bu işlerden az çok biz de anlarız.
C- Eline eğri büğrü bir dal parçası geçirmişti.
D- Niçin hep olur olmaz işlerle uğraşıyorsun?
E- Karnında belli belirsiz bir ağrı duyuyordu.

9. “Kötü” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin-de diğerlerinden farklı bir görevdedir?
A- Bu kötü havada dışarı çıkılır mı?
B- Son zamanlarda kötü olaylar yaşamıştı.
C- Arkadaşına söylemedik kötü söz bırakmamıştı.
D- Kötü bir rüyadan henüz uyanmıştı.
E- Bu akşam kendini kötü hissediyordu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “azlık- çokluk zarfı” kullanılmıştır?
A- Bu resim daha çok şey anlatmıyor.
B- Kimi zaman başımı alıp gitmek istiyorum.
C- Binanın durumu oldukça iyi görünüyor.
D- İçimden bir ses şu adamın gırtlağını sık diyor.
E- Yağmur başlar başlamaz içeri girdik.

11. I.Çocuğu bekledim ama o aşağı inmedi.
II.Onunla demin görüştük, hemen geliyor.
III.Akşamleyin ,olanları size de anlatacağım.
IV.Dünkü maçta fazla yorulmuş.
V.Yarışmada güzel konuşan öğrenciye hediye aldı.
Bu cümlelerde tür olarak kaç farklı zarf kullanıl-mıştır?
A- 1 B- 2 C- 3 D- 4 E- 5

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğer- lerinden farklı görevdedir?
A- Hala doğru dürüst bir iş bulamadı.
B- Yüce yüce yaylalarda kışlayamadım.
C- Bugün boylu poslu bir adam seni arıyordu.
D- Benimle akşama kadar tatlı tatlı sohbet etti.
E- Upuzun saçları, yumuk yumuk gözleri vardı.

13. Aşağıdaki belgisiz sözcüklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?
A- Kimi beklediğimizi herkes biliyor.
B- Bazısı sağlığının kıymetini bilmez.
C- Akşama kadar birçok soruyu cevapladı.
D- Adamın biri gelip, ona Erciyes’i sordu.
E- Birkaçınız benimle oraya kadar gelsin.


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı görevde kullanılmıştır?
A- Bunlar her gün gezmeye gider.
B- Şunlar sizin ayağınıza olur mu acaba?
C- O, duvarda asılı durdukça hep seni hatırlarım.
D- Şu, her gün bizi okula götüren küçük dayımdır.
E- Bu mektubu o mu getirdi dersin?

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır?
A- Beraberce şu yoldan gidelim mi?
B- Birileri yine kitaplarımı karıştırmış.
C- Karşıdaki dağlara kar yağıyor.
D- Üstteki odada babam, alttaki odada ise kardeşim yatıyor.
E- Bu şartlarda da mutlu olmak mümkündür.

16. Hayat, fena bir şakadır.
Birinin şusu eksik, ötekinin ise busu
Üstelik oyun içinde oyun, bir de şans var
Yapabilmek var.
Yukarıdaki cümlelerde kaç zamir kullanılmıştır?
A- VI B-V C-IV D-III E-II

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır?
A- Nasıl bir ayakkabı almak istiyorsunuz?
B- Hanginiz dersine daha çok çalışıyor?
C- Bu işe talip olan kaçıncı kişisiniz?
D- Sınava nasıl çalışacağını bilmiyor mu?
E- Size daha önce söylemediler mi?

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
A- Her gün aynı yerde karşılaşıyorduk.
B- Onunla tanışalı iki gün olmuştu.
C- Hangi mahallede oturduğunu bilmiyordum.
D- Nedense o gün işlerin ters gideceğini anlamıştım.
E- Evlerine haftaya tanışacaklarını söyledi.

19. Aşağıdaki altı çizili pekiştirmelerden hangisi farklı görevdedir?
A- Ahmet Bey, artık yapayalnız bir insandı.
B- Ağaçların arasında dapdaracık yol vardı.
C- Gökyüzü kapkara bulutlar kaplamıştı.
D- Her zaman tertemiz ve güzel giyinir.
E- Eve geldiğinde sapsarı bir yüzü vardı.

20. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A- Çizgili kumaşların, kendisine daha çok yakıştığını her zaman söylerim.
B- Otomobilimiz, ormanlık bir yolda hızla ilerliyor.
C- Sanatçının en verimli çağında aramızdan ayrılışı hepimizi üzdü.
D- Yorgun gözlerle etrafına bakınırken duvardaki resim dikkatini çekti.
E- Şiirlerini büyük bir bölümünü bu kitapta topladı.


21.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?
A- Ne var acaba bu paketin içinde?
B- Askerliğinin tamamlanmasına kaç gün kaldı?
C- Niye akşamları geç yatıyorsunuz?
D- Hangi kitabı okuyacağını biliyor musun?
E- Günümüz şairlerinden hangilerini beğeniyorsunuz?

22. Hangi cümlede soru anlamı zarfla sağlanmış-tır?
A- Bunu bana evde neden söylemediniz?
B- Benden onu almak mı istiyor?
C- “Yeni müdür nasıl insan?”diye sordu.
D- Sen oradan kaç kitap aldın?
E- Bu konuyu yarına kim hazırlar?

23. “Gitme ey yolcu beraber oturup ağlaşalım.”
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu dizedeki “beraber” sözcüğüyle görevce özdeştir?
A- Acı bir tebessüm dudaklarında yapışıp kalmış.
B- Bilinmez bir sahile doğru gider bu gemiler.
C- Bir yıl sonrasını düşünüyorsan bir tohum ek.
D- Bir türlü ikna edemiyorduk kadını.
E- Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
A- Bazı insanlar kendi iç dünyalarından asla çıkamaz.
B- Çocuklar bütün bunların ne anlama geldiğini soruyordu.
C- Yola çıkarken ayakkabılarından hangisini giyeceği- ni düşünüyordu.
D- Ahmet, arkadaşına akşamki toplantıya geç gelece- ğini söyledi.
E- Elleri cebinde bekleyen bu adam acaba kimdi?

25. I- Kimlere haber verileceğini nasıl öğrendin?
II- Biliyor musun yarın nerede toplanılacağını?
III- Acaba bu saatte kapıyı çalan kimdir?
IV-Bu kadar patatesi neye koyacağız?
V-Hangi konuları tekrar etmemi istersiniz?
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde soru anlamını sağlayan sözcükler aynı görevde kullanılmıştır?
A- I-III B-II-V C-III-IV D-IV-V E-I-II

26. “Zifiri karanlıkta içimizi rahatlatan bir nağmeydi bu.”
Altı çizili sözcükle tür yönünden özdeş bir sözcük aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A- Yalnızlığımızı keşfe çalışıyoruz yıllardır.
B- Bu resim karakterimi yansıtıyor.
C- Diğer çobanların da suratı asıktı.
D- Üç gündür sürekli yağmur yağıyor.
E- İşlerimi kendim de halledebilirim.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı bir isim tamlamasını nitelemektedir?
A- Bahçedeki yemyeşil ağaçları görmenizi isterdim.
B- Dimdik, çamurlu yolları geride bırakmıştık.
C- Köyden iyice uzaklaşmış, ıpıssız bir dağ başına gelmiştik.
D- Kardeşine yepyeni bir kalem hediye etmişti.
E- Osman, pespembe hayallerle avunmaya çalışırdı.

28. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi soyut isimdir?
A- Bu harika günü hiç unutamam.
B- Yine hayal alemine dalmış düşünüyordu.
C- Artık yaşadığı zor günler geride kaldı.
D- O leyleği daha sonra buralarda hiç görmedim.
E- Kenardaki ağaçların gölgesi suya düşüyor.

29. Hangi cümlede, altı çizili sözcük soru yoluyla bir isimin yerini tutmaktadır?
A- Hangi cümlede yanlışlık var?
B- Mevsimlerden hangisi çok sevilir?
C- Ne gün geleceğini bilmiyoruz.
D- Bize sürekli ne bakıyorsun?
E- Nasıl ağlanmaz buna?

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dan,-den” ekini almış sözcük niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır?
A- O an için utancımdan ne yapacağımı şaşırdım.
B- Her zaman söylerim, okumadan cevaplama diye.
C- Bu senin için sıradan bir olaydır.
D- Okuldan eve dönerken dikkatli olmalısın.
E- Soruları cevaplamaya hangisinden başlasam acaba?

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A- Kime soru soracağını bilmiyor musun?
B- Nasıl bir ortam hayal ediyorsunuz?
C- Kaç kişinin geldiğini kime söyledin?
D- Gecenin bir yarısında nasıl gelebildin?
E- Ne bela ki üzerimden bir türlü gitmiyor?

32. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi fiilin anlamını etkilememiştir?
A- Tatlı tatlı meyveleri zevkle yedik.
B- İki saattir tatlı tatlı konuştuk.
C- Kolay kolay açıklayamıyordu olayı.
D- Güle oynaya ders çalışıyorlar.
E- Güle güle gitti bizimkiler.

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
A- Yarın gelip gelmeyeceğini kimse bilmiyor.
B- Gelecek hafta gitme konusunda bir türlü karar veremiyordu.
C- Geçenlerde onu da göl kıyısında görmüşler.
D- Bize geleceğini dünden haber vermişti.
E- İlkbaharda, buraların güzelliğine doyum olmaz.

34. I- Çekilmiş üstüne yağmurumsu bir pırtı
Zavallının güveden lime lime hep sırtı.
II- Resim bitince gelir şüphesiz ki beyte sıra
Birer birer oku mümkünse, sonra mana ver.
III- Tavanın pervazı altındaki toprak yuvadan
Bakıyor bizlere yan yan, iki çift nazarIV- Yanında koskocaman bir küfeyle bir çocuk
Yavaş yavaş geliyorlar, fakat tesadüfe bak
V- Şükür, bugün azıcık farklıdır diyorduk dün
O pembe pembe yanaklar kireç kesildi bugün
Yukarıdaki dizelerde kullanılan ikilemelerden hangi ikisi zarf değildir?
A- I-V B- III-V C- II-III D-II-IV E- I-IV

35. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur?
A- Örtüyü kaldırınca kaskatı bir cesetle karşılaşmıştı.
B- Kapıyı açıp darmadağınık bir odaya girdik.
C- Hazine yerine bomboş bir kutu bulmuşlardı.
D- Koskocaman dişleri olan fil oldukça ilgi çekmişti.
E- Zavallı çocuğun gözleri kıpkırmızı olmuştu.

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?
A- Garsona “Boşları topla” diye bağırdı.
B- İyiler her zaman karlı çıkar.
C- Hasta, yatağından kalkarak doğruldu.
D- Renkleri ayırmada oldukça zorlanıyormuş.
E- Büyük emreder, küçük yapar.

37. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A- Nasıl yetiştireceğini kara kara düşünüyordu.
B- Haberi alınca apar topar hazırlanmıştı.
C- Kadının kucağında kara kuru bir çocuk vardı.
D- Elbette, siz istedikten sonra seve seve yaparım.
E- Bu söz üzerine adam, katıla katıla güldü.

38. “Şu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde tür bakımından ötekilerden farklıdır?
A- Bana sorarsan şu yoldan gitmeliyiz.
B- “Şu çalışkandır”deyip ona soru sormamı istedi.
C- Şu fidanı da dikip biraz dinleneyim.
D- Belki de şu anda o da bizi düşündürüyordur.
E- Bize “Şu evdedir.”deyip, hemen yanımızdan ayrıldı

39. Benim sözümü dinleseydin, bütün bunlar hiç
I II III
gerçekleşmez, sen de rahat rahat orada uyurdun.
IV V
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi zamir değildir?
A- V B- IV C- III D- II E- I

40. “Onun bunu tanıdığını kime söylediniz?”cümle- sindeki zamirlerin çeşidi aşağıdakilerin hangi-sinde sırasıyla verilmiştir?
A- İşaret, işaret, belgisiz
B- Şahıs, işaret, soru
C- Şahıs, şahıs, belgisiz
D- İşaret, şahıs, soru
E- Belgisiz, soru, belgisiz

41. “Bu tür kitapları, ancak onun kütüphanesinde bulmak mümkündür.”
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A- Sıfat B- İsim C- Edat D- Zamir E- Fiil
42. “-den” ekini almış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır?
A- Onun ne zaman geleceğini müdürden öğrenebiliriz
B- Korkudan masanın altına saklanmış.
C- Öğrencilerden bazıları derse gelmedi.
D- Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öp.
E- Senin gibi candan arkadaşı asla unutamam.

43. Aşağıdakilerden hangisinde “Herkes sabır-sızlıkla onu bekliyordu.”cümlesindeki altı çizili sözcükle aynı türde bir sözcük vardır?
A- Ayaklarımın altında kırılmış bardaklar vardı.
B- Lütfen kendinizi bu kadar yormayın.
C- Kalın kumaşlı bir pantolon almış.
D- Yağmura özlem duymayan ben değilim.
E- Beni çağıran titrek bir sesti.

44. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ekin eklendiği sözcük farklı görevde kullanılmıştır?
A- Üzerinde yeşilimsi bir kazak vardı.
B- İrice bir elma seçip kardeşine verdi.
C- Tarlaların sarımtırak rengi göz kamaştırıyordu.
D- Onun küçücük bir kulübesi vardı.
E- Sessizce tepeye tırmanmaya başladılar.

45. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı bir sözcük türüyle sağlanmıştır?
A- Ne ağlarsın benim zülfü siyahım?
B- Neden coşkun suların sesi gittikçe dindi.
C- Düşen yaprakların arkasından niye çırpınırsın?
D- Göster, kabaran sular nasıl yıkar bendini?
E- Kıyametler koparmak neydi, ey bülbül nedir derdin?

46. Sen yağmurlu günlere yakışırsın
Yollar çeker uzak dağlar çeker
Islanan yapraklar gibi yüzün ışır
Işırsa beni unutma
Yukarıdaki dörtlükte kaç sıfat kullanılmıştır?
A- I B- II C-III D- IV E- V

47. Başım,artık onu taşımak artık ne zor
Başım, günlerden güne kayıtsız bana
Dalında bir yaprak gibi dönüyor
Acı rüzgarların çektiği yana
Yukarıdaki dizelerde hangi sözcük türü yoktur?
A- Zarf B- Zamir C- Sıfat D- Edat E- Bağlaç

48. I- Sen baharı ertelenmiş boynu bükük karanfil
II- Gücenmiş bir şarkısın sen yol ayrımında
III- Sonuncu bahar olsaydın sonbahar değil
IV-Keşke böyle bitmeseydi bu sevda
V-Ve o şarkı söylenmiyor sen olmayınca
Yukarıdaki dizelerin hangi ikisinde niteleme sıfatı vardır?
A- I-III B- I-IV C- II-IV D-III-V E- I-II

49. Bu bakış bir gönül sırrından ince
Sandım, bu bakışta biraz ben varım.
Bir mermer altına kalbim girince
Ben de, sen geçerken böyle bakarım.
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A- Zamir B- Bağlaç C- Sıfat D- İlgeç E- Eylem

50. Anladım sevda gibi durgun sular da ekşir
Anladım yorgunluğu bile bilmez çocuklar
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A- İsim B- Sıfat C- Zamir D- Edat E- Bağlaç

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-D 3-C 4-B 5-A 6-B 7-A 8-B 9-E 10-C 11-D
12-D 13-C 14-E 15-C 16-C 17-B 18-E 19-D 20-C
21-B 22-A 23-D 24-D 25-C 26-E 27-C 28-B 29-B
30-C 31-C 32-A 33-B 34-A 35-E 36-D 37-C 38-B
39-D 40-B 41-E 42-B 43-B 44-E 45-E 46-C 47-E
48-A 49-D 50-C

Popüler Yayınlar