Anlam Daralması, Anlam iyileşmesi, Anlam Kötüleşmesi, Güzel Adlandırma

ANLAM DARALMASI

* “oğul” kelimesinin önceleri kız ve erkek çocukları için kullanılırken şimdi artık sadece erkek çocukları için kullanılması gibi.

ANLAM İYİLEŞMESİ

* “kötü” anlamındaki yavuz kelimesinin artık “yiğit” anlamında kullanılması gibi.

ANLAM KÖTÜLENMESİ

* “canlı” anlamındaki canavar kelimesinin artık yırtıcı yaratık anlamında kullanılması gibi.

GÜZEL ADLANDIRMA

* “verem” kelimesinin dildeki korkunçluğunu azaltmak için “ince hastalık” ile karşılanması gibi.
* Yabanî hayvan adı olan “börü”nün atılıp yerine “kurt” kelimesinin kullanılması gibi.

Popüler Yayınlar