Anlam Daralması, Anlam iyileşmesi, Anlam Kötüleşmesi, Güzel Adlandırma

ANLAM DARALMASI

* “oğul” kelimesinin önceleri kız ve erkek çocukları için kullanılırken şimdi artık sadece erkek çocukları için kullanılması gibi.

ANLAM İYİLEŞMESİ

* “kötü” anlamındaki yavuz kelimesinin artık “yiğit” anlamında kullanılması gibi.

ANLAM KÖTÜLENMESİ

* “canlı” anlamındaki canavar kelimesinin artık yırtıcı yaratık anlamında kullanılması gibi.

GÜZEL ADLANDIRMA

* “verem” kelimesinin dildeki korkunçluğunu azaltmak için “ince hastalık” ile karşılanması gibi.
* Yabanî hayvan adı olan “börü”nün atılıp yerine “kurt” kelimesinin kullanılması gibi.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Anlatım Bozukluğu Genel Tarama Testi (50 Soru)

Sözcük Türleri Genel Tarama Testi (50 soru)

Tiyatro Türleri (Trajedi - Komedi ve Dram)