Kayıtlar

12. Sınıflar Türk Edebiyatı Dersi 2. dönem 2. yazılı hazırlık soruları

Resim
1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını sürdüren yazarlardan biri değildir? A)Halide Edip Adıvar B)Yakup Kadri Karaosmanoğlu C)Reşat Nuri Güntekin D)Kemal Tahir E)Mithat Cemal Kuntay 2.  Aşağıdakilerden hangisi Toplumcu Gerçekçi sanat anlayışına sahip yazarların özelliklerinden biri değildir?         A)  Roman ve hikayede ilk kez köylü ve işçilerden söz edildi.         B) Realist roman anlayışı benimsendi.        C) Köyden kente göçün doğurduğu sorunlar üzerinde duruldu.        D) Atatürk ilke ve inkılapları eserlere yansıtıldı.       E) Siyasi ve ideolojik fikirler, sosyalist dünya görüşü eserlere yansıtıldı.
3.  Aşağıdaki yazarlardan hangisi “psikolojik roman anlayışını” benimseyen yazarlardan biridir? A) Adalet Ağaoğlu B) Peyami Safa C) Yusuf Atılgan D) Haldun Taner E) Sait Faik Abasıyanık
4. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarından biri değildir? A) Huzur B) Mahur Beste C) Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim D) Saatleri Ayarlama Enstitüsü E) Sahneni…

Türk'ün adını mı sileceksin? / Seyit Burhanettin AKBAŞ

Resim
TÜRK'ÜN ADINI MI SİLECEKSİN?
Yüreklere yazılmış,
Bengütaşa kazılmış,
Nakış nakış çizilmiş
Türk'ün adını mı sileceksin?

Göktürklerden Uygurlardan
Kayılardan Avşarlardan
Semerkant'tan Kaşgarlardan
Türk'ün adını mı sileceksin?

Kırgızlardan Hazarlardan
Türkmenlerden Yazırlardan
Balballardan mezarlardan
Türk'ün adını mı sileceksin?

Oyalardan nakışlardan
Bozkurt gibi bakışlardan
Yaylalardan yokuşlardan
Türk'ün adını mı sileceksin?

Dağlarından taşlarından
Kurtlarından kuşlarından
Efelerden, Dadaşlardan
Türk'ün adını mı sileceksin?

Mevsiminden yıllarından
Türkü kokan yollarından
Oğuz Türkmen boylarından
Türk'ün adını mı sileceksin?

Hilalinden Yıldızından
Alp erenden, alp kızından
Dedem Korkut kopuzundan
Türk'ün adını mı sileceksin?

Malazgirt'in ovasından
Köroğlu'nun narasından
Anaların duasından
Türk'ün adını mı sileceksin?

Baturlar yiğitler coşar
Türk Milleti ebedi yaşar
Edirne'den Kars'a kadar
Türk'ün adını mı sileceksin?

Ninniler…

Çağlayanlar Kitabı - 25 Soru / Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU

Resim
ÇAĞLAYANLAR KİTABI İLE İLGİLİ SORULAR
1-Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Çağlayanlar adlı eserinde yer almayan hikâyedir? A) Alparslan Masalı B) Rahat Döşeği C) Bayram D) Hatıralar E) Turhan Nasıl Çıldırdı 2- Yarayı Kanatan adlı öyküde hangi ülkenin bir masalı anlatılır? A) Türkiye B) Alman C) Rus D) Macar E) İngiltere