Kayıtlar

AYDIN BİR KİŞİ OLMANIN 20 KURALI

Resim
AYDIN BİR KİŞİ OLMANIN 20 KURALI
1.Bir büyükle konuşurken onu «Evet efendim» ya da «Hayır  efendim» diye yanıtlamalısınız. Yalnızca baş sallamak ya da evet ve hayırı başka bir biçimde söylemek hatalıdır. Öğrenci için «evet öğretmenim» «hayır öğretmenin» daha uygun olur. 2.Bir kişiyle konuşurken göz teması kurun. Birisi konuşurken gözlerinizi o kişiden ayırmayın. Biri yorumda bulunursa dönüp yüzünüzü o kişiye çeviriniz. 3.Arkadaşlarınızdan biri bir başarı gösterirse o kişiyi ya sözle ya da davranışınızla kutlayınız. 4.Tartışmalar sırasında diğer kişilerin yorumlarına ve fikirlerine saygı gösteriniz. O böyle dedi ama ben bazılarına katılıyor bazılarına katılmıyorum deyiniz. 5.Herhangi bir işte başarı gösterince veya iyi yapınca böbürlenmeyiniz. Kaybederseniz kızgınlık göstermeyiniz. 6.Size bir şey verildiğinde veya yardım edildiğinde mutlaka teşekkür ediniz. 7.Herkesin bir EGO su vardır. O egoyu tahmin edecek davranışlarda bulununuz. İyi yönlerini gördüğünüzde beğendiğinizi belirtiniz. Ödüllen…

Başarılı Öğretmenin Nitelikleri

Resim
§Mesleğini ve alanını sever. §Öğrenciyi güdülemeyi (motive etmeyi) bilir. §İşlediği konuyu çeşitli örneklerle açıklar ve uygulamaya çalışır. §Ders işlerken aktif davranır. §Çeşitli öğretim yöntemlerini kullanır. §Ödüllendirmeye önem verir. §Öğrenciyi cesaretlendirir ve asla tehdit etmez. §Konuyu açık ve seçik açıkladıktan sonra özetler.

Çocuk Yaşadıklarıyla Öğrenir

Resim
Eğer bir çocuk sürekli olarak ; §Eleştirilirse insanları suçlamayı öğrenir §Düşman gibi görülürse dövüşmeyi öğrenir §Aşağılanırsa içine kapanmayı öğrenir §Ayıplanırsa kendini suçlu hissetmeyi öğrenir §Hoşgörü ile karşılanırsa sabırlı olmayı öğrenir §Cesaretlendirilirse kendine güvenmeyi öğrenir §Ödüllendirilirse insanları takdir etmeyi öğrenir §Adalet görürse adil davranmayı öğrenir §Kendini güvende hissederse insanlara dostça davranmayı öğrenir §Takdir edildiğini görürse kişiliğine güvenmeyi öğrenir §İçinde bulunduğu toplumun kendine sevgi ile dostça davrandığını görürse TÜM DÜNYAYI VE İNSANLARI SEVMEYİ ÖĞRENİR.   D.LawNolta

11. sınıflar TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

Resim
2016 -2017 ÖĞRETİM YILI BÜNYAN FEN LİSESİ 11. sınıflar TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Adı, soyadı:                                                         Sınıfı:                               Numarası:

İlk şiiri "Cenge Giderken" büyük bir ilgi toplamış ve bu şiirle Milli Edebiyat'ın öncüsü sayılmıştır. Şiirlerinde sadebir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır. Konularını toplum dertlerinden, sosyal ve epik hayat sahnelerinden almış; uyarıcı, öğretici şiirler yazmıştır. Hece sayısı çok olan ölçüler kullanmış, söyleyişte nesre yaklaşmıştır. Türkçe Şiirler adı altında topladığı eserinde, Türk Sazı, Ey Türk Uyan şiirleriyle tanınır. 1.Yukarıda tanıtılan şair, aşağıdakilerin hangisidir? A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Ziya Gökalp C) Hamdullah Suphi Tanrıöver D) Yusuf Ziya Ortaç E) Mehmet Emin Yurdakul
Ziya Gökalp’ın çıkardığı Yeni Mecmua'da yayımladığı hikâyeleriyle ün kazanmıştır. Hikâyelerinin konularını, günlük yaşamla ilgili gözlemlerinden, çocukluk anılarından ve tariht…

KUR’AN KİTÂBETİNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR: Hüseyin KUTLU

Resim
KUR’AN KİTÂBETİNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR: Hüseyin KUTLU 1949 yılında Konya’da doğdu. 1966-1967’de Konya İmam-Hatip Okulundan mezun oldu. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne kaydoldu. Tahsilini sürdürebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığından görev talebinde bulundu. Eskişehir Mihalıccık vaizliğine tayin edildi. Aynı sene Hattat Hamid Aytaç’dan sülüs-nesih yazı meşkine başladı. Bu arada Eczacı Hattat Uğur Derman’dan ta’lıyk meşk etti. 1970’te Sokullu Şehid Mehmed Paşa Camii’nde İmam-Hatiplik vazifesine başladı. 1974’te fakülteden mezun oldu. Aynı yıl (H.1395) Hamid Bey’den sülüs-nesih yazı icâzeti aldı. Bu camideki imameti, askerlik görevini yapmak üzere Mart 1975’te Tuzla Piyade Okulu’na gidinceye kadar devam etti. Askerliğini Işıklar Askerî Lisesi’nde öğretmen olarak tamamladı. 1976’da Hekimoğlu Ali Paşa Camii İmam-Hatipliğinde göreve başladı.       Türk-İslâm Medeniyeti’nin merkezi olarak telakkî ettiği camiye, gerek kurum olarak kaybettiği fonksiyonlarını…

OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

Resim
BÜNYAN FEN LİSESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR Adı, soyadı:                                                                  Numarası:                                    Sınıfı: 1.Farsça sayıların okunuşlarını karşısına yazınız. (20)
2.Farsça gün isimlerinin karşısına bugün hangi günlere isabet ettiğini yazınız. (14) يكشنبه (yekşenbe) : دوشنبه (düşenbe) : سه شنبه (seşenbe) : چهارشنبه (çehârşenbe) : پنجشنبه (pençşenbe) : جمعه (com'a) : شنبه (şenbe)

SAMET AĞAOĞLU İÇİN ANMA PROGRAMI

Resim
SAMET AĞAOĞLU İÇİN ANMA PROGRAMI          Cumhuriyet devri Türk edebiyatının önemli hikâyecilerinden ve siyaset adamlarından Samet Ağaoğlu hakkında bir anma programı düzenleniyor. Edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım ile yazar Murat Başaran’ın konuşmacı olacağı programı gazeteci Şamil Kucur idare edecek. Toplantıda Samet Ağaoğlu’nun hayatı, fikirleri,  eserleri ve hatıraları üzerinde durulacak. Basın İlan Kurumu (BİK) ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) işbirliğiyle düzenlenen program, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde hizmet veren Basın Müzesi’nde gerçekleşecek. Anma programı 18 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak. Panelden sonra, yazarın eserlerinden, fotoğraflarından ve yazılarından meydana gelen bir sergi de gezilebilecek. Toplantıya katılmak serbest. 
         Samet Ağaoğlu (1909-1982), Tanzimat devrinin tanınmış düşünür ve siyaset adamı Ahmet Ağaoğlu’nun oğluydu. 1946’da Demokrat Parti’ye katıldı. Manisa Milletvekili oldu. Demokrat Parti’nin…